Velkommen til Førstehjelpsgruppen

Skreddersydd operativ førstehjelp

Din partner for skreddersydde prehospitale traumekurs, designet for å møte
behovene til risikoutsatte yrker og bedrifter som opererer i risikoutsatte områder

Hva tilbyr Førstehjelpsgruppen?

Spesialtilpasset kurs

Spesialister på scenariobasert trening

Velkommen til Førstehjelpsgruppen – din partner for skreddersydde prehospitale traumekurs som er designet for å møte behovene til risikoutsatte yrker hvor alvorlige traumer kan oppstå. Vi forstår at hver bedrift har unike utfordringer og krav når det gjelder førstehjelp og krisehåndtering. Derfor spesialtilpasser vi hvert eneste kurs til din virksomhets spesifikke behov.

Vår tilnærming er ikke bare å undervise i førstehjelpsrutiner, men å skape en engasjerende og realistisk læringsopplevelse gjennom workshops og scenariobasert trening. Ved å simulerere kritiske hendelser i et trygt og kontrollert miljø, gir vi deltakerne praktisk erfaring og tillit til å håndtere virkelige situasjoner effektivt.

Enten det er i industrielle omgivelser, helsevesenet, Politiet, Forsvaret, sikkerhetsbransjen eller andre risikofylte miljøer, er vårt mål å ruste dine ansatte med de nødvendige ferdighetene og kunnskapen som kreves for å kunne håndtere nødsituasjoner på en profesjonell og trygg måte.

Safety & Security

Sikkerhetsbransjen stiller større krav til førstehjelpskunskap hos ansatte i kritiske stillinger. Førstehjelpsgruppen tilbyr derfor et to-dagers kurs designet for å utstyre ansatte med ferdigheter nødvendige for å utføre livreddende tiltak ved en eventuell ulykke. Kurset dekker en rekke viktige temaer, inkludert mentale forberedelser, kontroll av alvorlige blødninger, håndtering av luftveier, samt tiltak for å motvirke hypotermi, blant annet. Vi tilpasser innholdet i hvert kurs spesifikt til deltakernes eksisterende kunnskapsnivå og spesifikke behov, for å sikre mest mulig relevant og effektiv opplæring.

POLITI & Forsvar

Våre instruktører har bakgrunn fra Politiet, Forsvaret og Luftambulansen, og vi tilpasser våre scenariotreninger til hver avdelings unike behov. Vi tilbyr alt fra mindre caser til omfattende fullskala øvelser. I tillegg tilbyr Førstehjelpsgruppen spesialiserte kurs og utdanningstilbud, nøye tilpasset for å møte avdelingens krav og forventninger. Med vår ekspertise og dedikasjon, sikrer vi at kursene vi tilbyr oppfyller de strenge kvalitetskravene som settes av både Politiet og Forsvaret, og vi er fullt istand til å levere tjenester av høyeste kvalitet.

reisesikkerhet

Flere virksomheter opererer i dag innenfor geografiske områder hvor sikkerhetssituasjonen kan være uavklart eller direkte utfordrende. Dette kan variere fra komplekse trafikkforhold og høye kriminalitetsnivåer, til regioner som er preget av væpnede konflikter. Hos Førstehjelpsgruppen har vi omfattende erfaring med internasjonale operasjoner og har også gjennomført flere turer til konfliktområder, som for eksempel Ukraina. Vi tilbyr spesialtilpassede førstehjelpskurs designet for å forberede ansatte på å håndtere medisinske nødsituasjoner effektivt og trygt under reiser i risikofylte områder. Våre kurs gir deltakerne de nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne yte livsviktig førstehjelp i kritiske situasjoner. Vi fokuserer på realistiske scenarioer som de ansatte kan stå overfor, og sikrer at de er rustet til å handle med kompetanse og selvsikkerhet når det gjelder.

industri

Industrivirksomheter i Norge har en lovpålagt plikt til å sikre egenbeskyttelse, spesielt i enheter som er eksponert for betydelige risikoer. Det er avgjørende at norsk industri er rustet til å håndtere alvorlige hendelser og effektivt iverksetter livreddende førstehjelp. Førstehjelpsgruppen tilbyr skreddersydde traumekurs designet for å møte de mest relevante farene industriarbeidere kan støte på. Disse inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende skadetyper: Klem- og knusningsskader forårsaket av bevegelige eller roterende maskiner Skader fra fallende eller pendelbevegelige laster Ulykker relatert til bruk av gaffeltrucker Skader forårsaket av høy kinetisk energi med betydelig skadepotensial Alvorlige eksterne blødninger Skader fra branner og eksplosjoner Fallskader Inhalasjonsskader fra giftige eller etsende gasser Etseskader på hud Nedkjølingsskader Disse kursene er nøye tilpasset for å gi industriarbeidere kunnskapen og ferdighetene de trenger for å respondere effektivt på potensielle nødsituasjoner, redusere risikoen for alvorlig skade og bevare liv.

Spesialtilpasset kurs

Se bilder fra noen av våre kurs